Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Termostaty i sterowniki temperatury do systemów przeciwoblodzeniowych(dachy, rynny, rury spustowe i podjazdy, chodniki, schody, mosty, itp.) przy wykorzystaniu zarówno przewodów grzejnych stałooporowych HCP jak i samoregulujących ESR.

Viaterm 500

Viaterm 500

Sterownik Viaterm 500
Nr kat. 712500006

Termostat Viaterm 500 jest regulatorem przeznaczonym do współpracy z systemem przeciwoblodzeniowym. Może być instalowany na podjazdach do garaży, parkingach, chodnikach, schodach, mostach, dachach, itp.
Sterownik Viaterm 500 wyposażony jest w czujnik temperatury i wilgoci umieszczone w strefie chronionej powierzchni. Odczytane wartości decydują o załączeniu lub wyłączeniu systemu grzewczego. Wykorzystanie pomiaru wilgoci i temperatury w stosunku do pomiaru tylko temperatury pozwala na zaoszczędzenie ponad 70% zużycia energii elektrycznej.

Dane techniczne:

Sterownik przeciwoblodzeniowy Viaterm 500:
Napięcie zasilania instalacji:   230 VAC, 50 Hz
Napięcie zasilania sterownika:   12 VAC, 50 Hz
Maksymalna pobierana moc:   25 W
Maksymalne obciążenie styków:   16A, 250 VAC
Zakres temperatury pracy:   -10 – +40 °C
Stopień ochrony:   IP20

Czujnik gruntowy do Viaterm 500
Napięcie zasilania czujnika:   12 VAC, 50 Hz
Zakres temperatury pracy:   -30 – +70oC
Stopień ochrony:   IP67

Czujnik rynnowy do Viaterm 500
Napięcie zasilania czujnika:   12 VAC, 50 Hz
Zakres temperatury pracy:   -30 – +70oC
Stopień ochrony:   IP67

Czujnik temperatury – powietrzny do Viaterm 500
Oporność:   2,7 kΩ

Sprawdź cenę
Zakup!

Viaterm 2k2

Viaterm 2k2

Termostat Viaterm 2k2
Nr kat. 712020004

Termostat Viaterm 2K2 jest elektronicznym regulatorem temperatury z członem wyjściowym w postaci przekaźnika elektromagnetycznego.
Jest to termostat dedykowany do sterowania instalacjami ogrzewania przeciwoblodzeniowego i przeciwzamrożeniowego oraz przemysłowymi instalacjami grzewczymi.

Dane techniczne:

Zakres regulacji temperatury “dolnej”: -19 – +54oC
Zakres regulacji temperatury “górnej”: -18 – +55oC
Zakres pomiaru temperatury: -20 – +60oC
Zakres regulacji histerezy: 0,1 – 9,9oC
Zakres temperatury pracy: -10 – +40oC
Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
Pobór mocy: ok. 2,5W
Wyjście: 230V, 50Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 13A
Trwałość łączeniowa przekaźnika: 100000 cykli (3000W)
Stopień ochrony obudowy regulatora: IP40
Stopień ochrony obudowy czujnika: IP44

Sprawdź cenę
Zakup!

 

Viaterm 340

Viaterm 340

Termostat Viaterm 340
Nr kat. 712020006

Termostat Viaterm 340 jest elektronicznym regulatorem temperatury z członem wyjściowym w postaci przekaźnika elektromagnetycznego oraz dodatkowym wyjściem alarmowym (24V DC) dla systemu zarządzania budynkiem (BMS – Buildings Management Systems).
Jest to termostat dedykowany do sterowania instalacjami ogrzewania przeciwoblodzeniowego i przeciwzamrożeniowego oraz przemysłowymi instalacjami grzewczymi.

Dane techniczne:

Zakres regulacji temperatury “dolnej”: -19 – +54oC
Zakres regulacji temperatury “górnej”: -18 – +55oC
Zakres pomiaru temperatury: -20 – +60oC
Zakres regulacji histerezy: 0,1 – 9,9oC
Zakres temperatury pracy: -10 – +40oC
Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
Pobór mocy: ok. 2,5W
Wyjście: 230V, 50Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 13A
Trwałość łączeniowa przekaźnika: 100000 cykli (3000W)
Stopień ochrony obudowy regulatora: IP40
Stopień ochrony obudowy czujnika: IP44
Wyjście BMS: 24V DC

Sprawdź cenę
Zakup!